ΑΜΠΕΛΟΥ ΑΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟΣ

ΑΜΠΕΛΟΥ ΑΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟΣ (ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ)

Τιμή: 

3.50€

Προϊόν: 

Μονάδα Μέτρησης: