ΟΙΝΟΠΟΣΙΣ

ΟΙΝΟΠΟΣΙΣ (Merlot, Syrah, Κοτσιφάλι, ΕΞΑΜΗΝΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΕ ΔΡΥΪΝΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΒΑΡΕΛΙΑ)

Τιμή: 

8.00€

Προϊόν: 

Μονάδα Μέτρησης: