ΣΤΑΦΙΔΑ

Ποικιλίας σουλτανίνας από πιστοπιημένα σταφύλια,με ξεχωριστή γεύση. Διαθέσιμη τέλη Αυγούστου

Τιμή: 

4.00€

Προϊόν: 

Μονάδα Μέτρησης: