Ελαιόλαδο

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, χαμηλής οξύτητας (0.4- 05), με ανώτερη θρεπτική αξία από οποιοδήποτε άλλο ελαιόλαδο. Διαθέσιμο από 30/11/12

Τιμή: 

3.00€

Προϊόν: 

Μονάδα Μέτρησης: