Χειμωνιάτικη φυτοπροστασία αμπελιού

Χειμωνιάτικη φυτοπροστασία αμπελιού

 

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε γεωργική προειδοποίηση η οποία αναφέρεται στους εχθρούς και τις ασθένειες που απειλούν ή προσβάλλουν τα αμπέλια την περίοδο που διανύουμε, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης τους. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, κ. Νίκο Μπαγκή, τηλέφωνο 2810224948.

 

Ασθένειες του ξύλου

Οι ασθένειες του ξύλου είναι ιδιαίτερα καταστρεπτικές καθώς προκαλούν, σταδιακά ή και απότομα, τον μαρασμό και την ξήρανση μέρους ή ολόκληρων πρέμνων του αμπελώνα. Η παραγωγή μειώνεται κι η καλλιέργεια φθίνει συνεχώς.

Δεδομένου ότι, δεν υπάρχουν τρόποι άμεσης αντιμετώπισης (χημική αντιμετώπιση) παρά μόνο καλλιεργητικά μέτρα θα πρέπει οι ασθένειες αυτές να εντοπίζονται έγκαιρα και να αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά. Η σήμανση των ύποπτων πρέμνων γίνεται την άνοιξη για την ευτυπίωση και το καλοκαίρι για την ίσκα. Κατά το χειμερινό κλάδεμα εντοπίζονται εύκολα καθώς παρατηρούνται οι χαρακτηριστικές αλλοιώσεις και μεταχρωματισμοί του ξύλου που ξεκινούν από παλιές τομές κλαδέματος.

Στην ίσκα:

Το εσωτερικό του ξύλου εμφανίζει περιοχές συνήθως υπόλευκες που θρυμματίζονται εύκολα. Ενίοτε η σήψη μπορεί να είναι σκληρή και καστανή, ιδιαίτερα σε νεαρά πρέμνα.

Στην ευτυπίωση:

Στο εσωτερικό του ξύλου διαπιστώνονται νεκρώσεις καστανού χρώματος με σκληρή υφή που σε κάθετη τομή έχουν εμφάνιση σχήματος V.

Στη φόμοψη το χειμώνα, οι κληματίδες εμφανίζονται ξεθωριασμένες, με γκριζόλευκο χρώμα και μικρά μαύρα στίγματα στην επιφάνειά τους (πυκνίδια). Στη βάση των κληματίδων ο φλοιός συνήθως σκάει κι εμφανίζονται μία ή περισσότερες ρωγμές (έλκη).

Συνιστώνται τα παρακάτω προληπτικά μέτρα που στοχεύουν στην αφαίρεση, απομάκρυνση ή καταστροφή των πηγών μολύσματος και στην προστασία των τομών κλαδέματος:

  • Το κλάδεμα να γίνεται όσο το δυνατόν πιο όψιμα και με ξηρό καιρό. Είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο.

  • Τα προσβεβλημένα ή ύποπτα πρέμνα να κλαδεύονται τελευταία.

  • Αποφύγετε τις μεγάλες και βαθιές κλαδοτομές. Οι μολύνσεις γίνονται συνήθως από τις τομές του κλαδέματος.

  • Ανασύσταση – εξυγίανση προσβεβλημένων πρέμνων μπορεί να γίνει μόνο εφόσον βεβαιωθείτε ότι το τμήμα του υποκειμένου είναι υγιές.

  • Τα εργαλεία κλαδέματος να απολυμαίνονται τακτικά.

  • Σε κάθε περίπτωση να καταστρέψετε ή να απομακρύνετε τα υπολείμματα του κλαδέματος. Ιδανική πρακτική είναι ο θρυμματισμός κι η ενσωμάτωσή τους στο έδαφος. Εάν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα τότε να τα απομακρύνετε άμεσα. Σε περίπτωση αποθήκευσης, να διατηρούνται σε χώρο προστατευμένο από βροχές (έτσι αποφεύγονται η διασπορά των μολυσμάτων και οι νέες μολύνσεις).

  • Να γίνονται ισορροπημένες λιπάνσεις και κανονικά ποτίσματα στο αμπέλι. Οι συνθήκες καταπόνησης των φυτών (στρες) φαίνεται να σχετίζονται με την εκδήλωση του συμπλόκου της ίσκας.

  • Υπενθυμίζεται ότι για να αποδώσουν αυτές οι πρακτικές θα πρέπει να εφαρμόζονται από όλους τους αμπελουργούς.

  • Τα παραπάνω μέτρα αφορούν και την αντιμετώπιση της φόμοψης, για την οποία επιπλέον ενδείκνυνται και ψεκασμοί με την έναρξη της βλάστησης οπότε και θα ενημερωθείτε με τα σχετικά δελτία μας.

ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 (χιλιοστ.)

 

ΜΗΝΑΣ

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ

ΑΓ. ΜΥΡΩΝ

ΑΣΗΜΙ

ΤΥΜΠΑΚΙ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΑΡΧΑΝΕΣ

ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΣ

ΣΗΤΕΙΑ

ΟΡΟΠ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

57

11

43

11

4

16

4

1

19

13

48

8

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

72

56

52

35

13

10

40

10

37

64

59

80

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

189

159

60

97

63

115

26

74

267

151

109

57

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

84

17

49

52

19

35

22

27

28

37

32

79

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

33

47

6

1

18

25

1

23

32

45

190

32

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

121

54

70

72

39

45

87

47

85

89

60

48

ΣΥΝΟΛΟ

556

344

280

268

156

246

180

182

468

399

498

304

(Στοιχεία Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Ηρακλείου)

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με διαδρομή Αγρότης-Επιχειρηματίας> Γεωργία> Φυτοπροστασία> Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία> Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας έγινε η ανάρτηση των Οδηγιών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της Αμπέλου (www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/cropproduction/fytoprostasiamenu/oloklfytoprostasia-menu/2972-odhgies-fyto).

Η εφαρμογή των Γενικών Αρχών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας (παράρτημα Δ΄ του Ν.4036/2012) είναι υποχρεωτική από όλους τους επαγγελματίες χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από όλους τους φορείς που εμπλέκονται με την φυτοπροστασία των καλλιεργειών.

Κατηγορία: