Ασθένειες εσπεριδοειδών αυτή την περίοδο

Ασθένειες εσπεριδοειδών αυτή την περίοδο

 

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε γεωργική προειδοποίηση η οποία αναφέρεται στους εχθρούς και τις ασθένειες που απειλούν ή προσβάλλουν τα εσπεριδοειδή την περίοδο που διανύουμε, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης τους. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, κ. Νίκο Μπαγκή, MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη, MSc, PhD Αργυρή Γ. Καλλιονάκη, τηλ. 2810224948.

Να προτιμηθούν σκευάσματα με περιορισμένη δράση στα ωφέλιμα έντομα (παράσιτα και αρπακτικά) που αναπτύσσονται αυτή την εποχή.

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (Ceratitis capitata ):

Στο δίκτυο παγίδευσης καταγράφονται χαμηλοί πληθυσμοί.

Η μύγα προσβάλλει τους καρπούς των εσπεριδοειδών από την έναρξη της ωρίμανσης και μετά (ξεθώριασμα πράσινου χρώματος). Οι προσβεβλημένοι καρποί ωριμάζουν πρόωρα, κιτρινίζουν και πέφτουν. Οι επεμβάσεις έχουν στόχο την καταπολέμηση της μύγας πριν προλάβει να ωοτοκήσει στους καρπούς.

Οδηγίες:

- Είναι κατάλληλη περίοδος να ξεκινήσει η καταπολέμηση της μύγας με τη μέθοδο της μαζικής παγίδευσης (ετοιμόχρηστες παγίδες προσέλκυσης και θανάτωσης με τη δραστική Β«δελταμεθρίνΒ»). Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν η ανάρτηση των παγίδων γίνεται πριν την ωρίμανση όταν οι πληθυσμοί της μύγας είναι χαμηλοί.

- Οι δολωματικοί ψεκασμοί πρέπει να ξεκινούν 10-15 μέρες πριν το ξεθώριασμα του πράσινου χρώματος των καρπών και να επαναλαμβάνονται κάθε 10-12 μέρες. Ο συνδυασμός των δολωματικών ψεκασμών με τη μαζική παγίδευση εξασφαλίζουν αποτελεσματικότερη προστασία.

ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ (Aonidiella aurantii ) & ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ ή Μαύρη ψώρα (Parlatoria zizyphi ) & ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ (Lepidosaphes beckii )

Οι εκκολάψεις της φθινοπωρινής γενιάς των κοκκοειδών βρίσκονται σε εξέλιξη. Κατάλληλο κλάδεμα και καθάρισμα των δέντρων περιορίζει την ανάπτυξη μεγάλων πληθυσμών.

- Σε δέντρα όπου διαπιστώνονται σοβαρές προσβολές συστήνεται ψεκασμός στο διάστημα: 24 - 27 Σεπτεμβρίου.

Οδηγίες:

Για την προστασία ωφέλιμων εντόμων και παρασιτοειδών να προτιμηθούν θερινοί πολτοί. Σε έντονες προσβολές μπορούν να συνδυαστούν με άλλο εγκεκριμένο σκεύασμα με δοσολογία ανάμειξης 30- 50% της αναγραφόμενης δόσης του θερινού πολτού και την ενδεδειγμένη δόση του εντομοκτόνου. Τα δέντρα πρέπει να είναι καλά ποτισμένα και να βρίσκονται σε καλή θρεπτική κατάσταση για να αποφευχθούν προβλήματα φυτοτοξικότητας.

ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ (Planococcus citri ):

Σε περιοχές με υψηλή υγρασία (Φόδελε, Σίσες, Χανιά) παρατηρούνται έντονες προσβολές. Στα μελιτώματα (κόλλα) του ψευδόκοκκου αναπτύσσονται δευτερευόντως μύκητες που προκαλούν καπνιά (μαυρίλα).

Οδηγίες:

- Σε οπωρώνες που διαπιστώνονται προσβολές στους καρπούς σε ποσοστό άνω του 15% συστήνεται άμεση επέμβαση.

Όταν ο ψευδόκοκκος συνυπάρχει με τα παραπάνω κοκκοειδή συνιστάται συνδυασμένη αντιμετώπιση με την επιλογή κατάλληλου σκευάσματος.

ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ (Phylllocnistis citrella)

Η τρυφερή βλάστηση προσβάλλεται εντονότερα το φθινόπωρο.

- Στα δέντρα παραγωγικής ηλικίας οι σοβαρές προσβολές προλαμβάνονται με εφαρμογή κατάλληλων καλλιεργητικών μέτρων (περιορισμός φθινοπωρινών αρδεύσεων και όψιμων λιπάνσεων, κλάδεμα και αφαίρεση λαίμαργων).

Οδηγίες:

- Να συνεχιστεί η προστασία των νεαρών δέντρων και φυτωρίων.

ΔΙΑΛΕΥΡΩΔΗΣ (Dialeurodes citri) και ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ (Aleurothrixus floccosus )

Πυκνοί πληθυσμοί διαπιστώνονται σε περιοχές με αυξημένη υγρασία και σε δέντρα με πυκνό φύλλωμα. Στα μελιτώδη εκκρίματα των αλευρωδών αναπτύσσονται μύκητες που προκαλούν καπνιά.

- Οι προσβολές περιορίζονται με την εφαρμογή των καλλιεργητικών μέτρων που αναφέρονται για τον φυλλοκνίστη.

Οδηγίες:

- Συνιστάται αντιμετώπιση μόνο σε έντονες προσβολές. Οι επεμβάσεις να γίνονται κατά κηλίδες στα σημεία που εστιάζονται οι προσβολές ώστε να περιορίζεται η εξάπλωση των αλευρωδών και παράλληλα να προστατεύονται οι φυσικοί τους εχθροί. Να προτιμηθούν οι θερινοί πολτοί. Εάν συνυπάρχουν με κοκκοειδή να γίνει ταυτόχρονη αντιμετώπιση.

Τ ΕΤΡΑΝΥΧΟΣ : (Eutet ranychus orientalis)

Είναι η εποχή που ο τετράνυχος δραστηριοποιείται στα εσπεριδοειδή, προσβάλλοντας με μεγαλύτερη προτίμηση τις λεμονιές. Τα προσβεβλημένα φύλλα αποκτούν αργυρόχροη όψη και πέφτουν. Στους καρπούς διακρίνονται χλωρωτικοί αποχρωματισμοί στα σημεία προσβολής.

Διαδίδεται κυρίως με τον άνεμο ή με μεταφορά προσβεβλημένων φύλλων και καρπών.

Οδηγίες:

Συστήνεται προσεκτική εξέταση των δέντρων. Εάν διαπιστωθούν συμπτώματα να γίνει άμεση αντιμετώπιση, ιδιαίτερα στα δέντρα με ιστορικό προσβολών.

ΚΑΠΝΙΑ:

Η καπνιά (μαυρίλα) είναι αποτέλεσμα μυκήτων που αναπτύσσονται στην επιφάνεια φύλλων, καρπών και κλαδιών πάνω στις μελιτώδεις εκκρίσεις εντόμων όπως ψώρες, ψευδόκοκκος και αλευρώδεις σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Οδηγίες:

Η αντιμετώπιση της καπνιάς συνδέεται άμεσα με την καταπολέμηση των εντόμων αυτών. Φθινοπωρινοί ψεκασμοί με χαλκούχα μυκητοκτόνα σκευάσματα περιορίζουν την ανάπτυξή της όπως και τις σήψεις των καρπών που προκαλούνται από τη φυτόφθορα.

Κατηγορία: