Ασθένειες αμπελιού αυτή την περίοδο

Ασθένειες αμπελιού αυτή την περίοδο

 

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε γεωργική προειδοποίηση η οποία αναφέρεται στους εχθρούς και τις ασθένειες που απειλούν ή προσβάλλουν τα αμπέλια την περίοδο που διανύουμε, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης τους. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, κ. Νίκο Μπαγκή και Ε. Αλατσατιανό, τηλέφωνο 2810224948.

ΑΜΠΕΛΙ

ΕΥΔΕΜΙΔΑ (Lobesia botrana

Μια νέα γενιά του εντόμου ξεκίνησε το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Σταφύλια για επιτραπέζια χρήση που θα τρυγηθούν όψιμα πρέπει να προστατευτούν.

Ημερομηνίες ψεκασμού : 17 - 18 Σεπτεμβρίου.

Να προτιμηθούν σκευάσματα με μικρή υπολειμματική διάρκεια και να τηρηθούν αυστηρά οι ημέρες αναμονής πριν από τη συγκομιδή που αναγράφονται στην ετικέτα.

 

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ (Plasmopara viticola) ΚΑΙ ΩΙΔΙΟ (Erysiphe necator):

Η εξασθένηση της βλάστησης και κυρίως η πρόωρη αποφύλλωση των αμπελιών λόγω της φετινής έντονης παρουσίας του περονοσπόρου και του ωιδίου θα επηρεάσουν την παραγωγή της επόμενης χρονιάς.

Για την προστασία του φυλλώματος από όψιμες προσβολές συνιστάται συνδυασμένη αντιμετώπιση μετά τον τρύγο και με τις πρώτες βροχές κατά προτίμηση με χαλκούχα σκευάσματα και βρέξιμο θείο.

ΙΣΚΑ

Συμπτώματα του συμπλόκου της ίσκας παρατηρούνται κάθε χρόνο σε πολλά αμπέλια. Την περίοδο αυτή τα προσβεβλημένα πρέμνα είναι εύκολο να επισημανθούν καθώς παρουσιάζουν χαρακτηριστικά συμπτώματα όπως:

  • Μεταχρωματισμό φύλλων (χρώμα κεραμιδί και εμφάνιση τριχρωμίας με καστανή, χλωρωτική και πράσινη ζώνη – σύμπτωμα τίγρης).

  • Σταδιακή ή απότομη ξήρανση βλαστών και σταφυλιών.

  • Καστανό μεταχρωματισμό του ξύλου σε τομή του βραχίονα.

Οδηγίες:

Να γίνει η επισήμανση των άρρωστων πρέμνων αυτή την περίοδο. Δεν υπάρχει χημική αντιμετώπιση. Ο έλεγχος της ασθένειας επιτυγχάνεται με καλλιεργητικά μέτρα που εφαρμόζονται κατά τα χειμερινά κλαδέματα.

Κατηγορία: