11 και 12 Αυγούστου γενικός ψεκασμός δακοκτονίας στις Τ.Κ. Αγ. Μύρωνα, Πενταμοδίου, Πετροκέφαλου και Προφήτη Ηλία

11 και 12 Αυγούστου γενικός ψεκασμός δακοκτονίας στις Τ.Κ. Αγ. Μύρωνα, Πενταμοδίου, Πετροκέφαλου και Προφήτη Ηλία

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, την Τρίτη 11 Αυγούστου 2015 θα ξεκινήσει ο δεύτερος γενικός δολωματικός ψεκασμός δακοκτονίας στις Τοπικές Κοινότητες Πετροκέφαλου, Πενταμοδίου και Αγίου Μύρωνα, ενώ την Τετάρτη 12-8-2015 θα ξεκινήσει ο δεύτερος γενικός δολωματικός ψεκασμός δακοκτονίας στην Τοπική Κοινότητα Προφήτη Ηλία. με την προϋπόθεση των κατάλληλων καιρικών συνθηκών.

Παράλληλα επισημαίνεται η υποχρέωση του εργολάβου, καθ' όλη την διάρκεια των ψεκασμών να αναρτά από την προηγούμενη ημέρα σε εμφανή δημόσιο χώρο τις τοποθεσίες στις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι ψεκασμοί. Οι ελαιοκαλλιεργητές επιβάλλεται να επισκέπτονται τα ελαιόφυτα τους ώστε να διαπιστώνουν την καλή εφαρμογή των ψεκασμών και την αποτελεσματικότητα τους. Παρακαλούνται επίσης, όσοι ελαιοπαραγωγοί έχουν περιφραγμένα ελαιόφυτα να μεριμνήσουν ώστε ο εργολάβος ψεκασμού να έχει πρόσβαση στα δένδρα τους για να μπορεί να ψεκάσει.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε περιοχές με χαμηλά ποσοστά καρποφορίας με δεδομένο ότι σε αυτές τις περιοχές η αποτελεσματικότητα των δολωματικών ψεκασμών είναι περιορισμένη οπότε οι παραγωγοί ίσως χρειαστεί να επέμβουν με ίδια μέσα.

Κατηγορία: