Υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης χορήγησης αποζημιώσεων ΕΛΓΑ

Υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης χορήγησης αποζημιώσεων ΕΛΓΑ

 

Ο ΕΛΓΑ ανακοίνωσε ότι καλεί τους ενδιαφερόμενους αγρότες και αγρότισσες να υποβάλουν αιτήσεις, από την Παρασκευή 17-7-2015 έως και τη Δευτέρα 17-8-2015, για το σύνολο των γεωργοκτηνοτροφικών τους εκμεταλλεύσεων που ζημιώθηκαν το έτος 2012 από θεομηνίες (πλημμύρες, κατολισθήσεις) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, υπερβολικές βροχοπτώσεις, παγετός, χιόνι, χαλάζι και υψηλές θερμοκρασίες), κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2012.

Στο φυτικό κεφάλαιο και στη φυτική παραγωγή, από δυσμενείς καιρικές συνθήκες μπορούν να ενισχυθούν μόνο όταν το κατώτατο όριο απωλειών υπερβαίνει το 30% σε επίπεδο Π. Ενότητας, με βάση τη μέση παραγωγή των ζημιωθέντων καλλιεργειών κατά το έτος ζημιάς (2012) σε σύγκριση με τη μέση παραγωγή των προηγούμενων τριών ετών.

Βασική προϋπόθεση για την καταβολή των ενισχύσεων είναι το επίπεδο των ζημιών, να φθάνει ένα κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται στο 30% των ομοειδών ειδών σε επίπεδο παραγωγού.

Στην Περιφέρεια Κρητης, οι περιοχές που είχαν αναγγελίες ζημιών είναι οι κάτωθι:

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΒΙΑΝΝΟΥ

ΒΙΑΝΝΟΥ

ΧΟΝΔΡΟΥ

ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ

28/8/2012

ΓΟΡΤΥΝΑΣ

ΓΟΡΤΥΝΑΣ

ΑΓ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΦΑΙΣΤΟΥ

ΜΟΙΡΩΝ

ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ, ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΩΝ

ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

ΒΩΡΩΝ, ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΜΥΡΤΟΥ, ΜΟΥΡΝΙΩΝ, ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ

ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ

29/8/2012

ΣΗΤΕΙΑΣ

ΛΕΥΚΗΣ

ΑΠΙΔΙΩΝ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΑΝΩΝ, ΑΛΦΑΣ, ΑΧΛΑΔΕ, ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΥ, ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΑΚΙΟΥ, ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ

ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ

18/4/2012

ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ

ΑΞΟΥ, ΔΟΞΑΡΟΥ

ΖΩΝΙΑΝΩΝ

ΖΩΝΙΑΝΩΝ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΣΕΛΛΙΟΥ

ΑΡΚΑΔΙΟΥ

ΠΗΓΗΣ, ΠΡΙΝΟΥ

ΧΑΝΙΩΝ

ΧΑΝΙΩΝ

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΜΟΥΖΟΥΡΑ

ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ

13/3/2012

ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΧΑΛΑΖΙ-ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ

6/2/2012

Δικαιούχοι ενισχύσεων

1. Δικαιούχοι των ανωτέρω ενισχύσεων μπορεί να κριθούν φυσικά πρόσωπα που:

 • Είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε).

 • Δεν έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία έχει κριθεί ασυμβίβαστη.

 • Είναι νόμιμοι κάτοχοι της εκμετάλλευσης τη στιγμή που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο.

 • Έχουν δηλώσει τις ζημειωθείσες εκμεταλλεύσεις στο έντυπο της ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής (εφόσον εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α) του έτους 2012 και έχουν εκπληρώσει πλήρως τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις στον ΕΛ.Γ.Α για το έτος αυτό.

 • Παρουσιάζουν γεωργικό εισόδημα από την εκμετάλλευση που ζημιώθηκε.

 • Είναι μόνιμοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της εκμετάλλευσης (έως 150 χλμ.) με εξαίρεση τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους και μελισσοτρόφους και τους κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων εντατικής μορφής.

 • Είναι γεωργοί, δηλαδή ανήκουν σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

   • Γεωργοί κατά κύρια απασχόληση, που είναι δηλαδή ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και το ατομικό γεωργικό τους εισόδημα είναι μεγαλύτερο από το ατομικό εξωγεωργικό τους εισόδημα ή

   • Νέοι αγρότες, εφόσον η ένταξη έγινε πριν την επέλευση του ζημιογόνου αιτίου, τούτου αποδεικνυόμενου με την υποβολή της σχετικής απόφασης ένταξης ή

   • Γεωργοί μη κατά κύρια απασχόληση, καθώς επίσης μικροεπαγγελματίες και μικροεισοδηματίες, που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και το ατομικό εξωγεωργικό τους εισόδημα είναι μικρότερο από το Εισόδημα Αναφοράς (15.000 €) ή

   • Συνταξιούχοι οποιουδήποτε ταμείου, που το ατομικό εξωγεωργικό τους εισόδημά είναι μικρότερο από το Εισόδημα Αναφοράς (15.000 €) ή

   • Περιστασιακοί εργάτες, μερικής απασχόλησης μισθωτοί, άνεργοι, άεργοι που το ατομικό εξωγεωργικό τους εισόδημά δεν ξεπερνά το 1/3 του εισοδήματος αναφοράς (δηλ. 5.000 €).

 • Το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα (γεωργικό και εξωγεωργικό) δεν ξεπερνά το τριπλάσιο του εισοδήματος αναφοράς (45.000 €), εκτός των περιπτώσεων που το γεωργικό οικογενειακό τους εισόδημα είναι μεγαλύτερο του εξωγεωργικού οικογενειακού εισοδήματος.

2. Δικαιούχοι των ανωτέρω ενισχύσεων μπορεί να κριθούν νομικά πρόσωπα που:

 • Έχουν νομική προσωπικότητα και λειτουργούν τουλάχιστον ένα έτος με οικονομικά αποτελέσματα.

 • Οι εταίροι ή τα μέλη που κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλου κράτους -μέλους της Ε.Ε.

 • Δεν έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία έχει κριθεί ασυμβίβαστη.

 • Είναι κάτοχοι της εκμετάλλευσης τη στιγμή που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο.

 • Η κύρια δραστηριότητά τους είναι η άσκηση της γεωργίας και παρουσιάζουν γεωργικό εισόδημα από την εκμετάλλευση που ζημιώθηκε.

 • Οι εταίροι ή τα μέλη που κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών είναι γεωργοί (το καταστατικό απαγορεύει τη μεταβίβαση μετοχών σε πρόσωπα που δεν ασκούν γεωργία, στο βαθμό που ανατρέπεται ο περιοριστικός όρος της πλειοψηφίας).

 • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.

 • Έχουν έδρα στην ευρύτερη περιοχή της εκμετάλλευσης με εξαίρεση τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις εντατικής μορφής.

3. Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης μόνο για την ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου, δύνανται να κριθούν φυσικά πρόσωπα που δεν υπάγονται στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • είναι Έλληνες υπήκοοι ή άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε.

 • δεν έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία έχει κριθεί ασυμβίβαστη

 • είναι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης τη στιγμή που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο

 • παρουσιάζουν γεωργικό εισόδημα από την εκμετάλλευση που ζημιώθηκε

το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα (γεωργικό και εξωγεωργικό) δεν είναι μεγαλύτερο από το τριπλάσιο του Εισοδήματος Αναφοράς (δηλ. μεγαλύτερο από 45.000 €) εκτός των περιπτώσεων που το Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδημα είναι μεγαλύτερο του Εξωγεωργικού Οικογενειακού Εισοδήματος. Υποβολή αιτήσεων

Κάθε κάτοχος (ιδιοκτήτης ή μισθωτής) γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης υποβάλει, ο ίδιος ή με τρίτο πρόσωπο, μία αίτηση (φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που υποχρεούται να προσκομίσει και τα οποία καθορίζονται, κατά περίπτωση, αναλυτικότερα παρακάτω), στον Δήμο που βρίσκεται η ζημιωθείσα γεωργοκτηνοτροφική του εκμετάλλευση, έστω και αν έχει εκμεταλλεύσεις σε περισσότερες της μίας Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες του ίδιου Δήμου. Αν υπάρχουν ζημιωθείσες εκμεταλλεύσεις, του ιδίου παραγωγού, και σε άλλον Δήμο της χώρας, τότε πρέπει να υποβληθεί και άλλη (νέα) αίτηση (στον Δήμο που ανήκουν), χωρίς την υποβολή πλήρους φακέλου, με την προϋπόθεση ότι θα επισημαίνεται ο Δήμος στον οποίο υποβλήθηκε ο πλήρης φάκελος και ότι τα δικαιολογητικά θα καλύπτουν το σύνολο των εκμεταλλεύσεών του σε όλους τους Δήμους.

Στην αίτηση χορήγησης ενίσχυσης υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφεται:

  • το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου

  • οι αριθμοί: φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.),

  • ο αριθμός λογαριασμού τραπέζης

  • η διεύθυνση κατοικίας

  • το τηλέφωνο (σταθερό και κινητό)

  • τα στοιχεία της εκμετάλλευσης (σύμφωνα με το έντυπο)

Δικαιολογητικά φυσικών προσώπων

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

 2. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, όπου θα φαίνεται ευκρινώς το όνομα του αιτούντα, το IBAN και ο αριθμός λογαριασμού.

 3. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου Ο.Γ.Α (εφόσον υπάρχει), όπου θα διακρίνονται τα στοιχεία του αιτούντα και η σχετική θεώρηση για το έτος ζημιάς (2012). Στην περίπτωση που δεν έχει ακόμα εκδοθεί βιβλιάριο ή βρίσκονται σε διακανονισμό πληρωμής των εισφορών, θα προσκομίζεται σχετική βεβαίωση του Ο.Γ.Α.

 4. Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του οικονομικού έτους 2012 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2011) καθώς και του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος. Εάν η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβλήθηκε χειρόγραφα, θα προσκομίζεται ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτής από το αντίγραφο που έχει θεωρηθεί από τη Δ.Ο.Υ. Εάν η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, θα προσκομίζεται η εκτύπωση αυτής από το σύστημα TAXISNET, μαζί με τη βεβαίωση καταχώρησης.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν ήταν υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2012, πρέπει να προσκομίσει σχετική υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναγράφεται και το Α.Φ.Μ του.

 1. Τίτλοι κατοχής της εκμετάλλευσης και συγκεκριμένα:

Ι. Για όσες εκμεταλλεύσεις εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α, η κατοχή αποδεικνύεται από τη Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής του έτους 2012, όπως αυτή τηρείται στα αρχεία του ΕΛ.Γ.Α και δεν απαιτείται η προσκόμισή της.

ΙΙ. Για όσες εκμεταλλεύσεις δεν εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α η κατοχή αποδεικνύεται από:

α) νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας - σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα, που έχουν μεταγραφεί- συνοδευμένη από πρόσφατο αντίγραφο μερίδας από το Υποθηκοφυλακείο, ή/και

β) φωτοαντίγραφο της Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2012 με τις τυχόν τροποποιητικές αυτής ή δήλωση στοιχείων ακινήτων προγενέστερου έτους, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το ακίνητο δηλώθηκε για πρώτη φορά.

γ) μισθωτήρια συμβόλαια, ή/και

δ) χρησιδάνειο, μόνο μεταξύ συζύγων και γονέων –τέκνων.

 1. Φωτοαντίγραφο της απόφασης ένταξης, για τους νέους αγρότες.

 2. Φωτοαντίγραφο του μητρώου εκμετάλλευσης, για τους παραγωγούς που υποβάλουν αίτηση για ζημιά που υπέστη η κτηνοτροφική τους μονάδα.

 3. Φωτοαντίγραφα των σχετικών αδειών, κατά περίπτωση, για τους παραγωγούς που υποβάλουν αίτηση για ζημιά που υπέστησαν σε πάγιο κεφάλαιο (πχ αδειών λειτουργίας, ίδρυσης, οικοδομική, έγκριση τύπου για τα θερμοκήπια, εγγύηση του κατασκευαστή κλπ).

 4. Φωτοαντίγραφο ασφαλιστήριου συμβολαίου, για όσες γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις δεν εμπίπτουν στο καθεστώς υποχρεωτικής ασφάλισης από τον ΕΛ.Γ.Α, που να καλύπτει κύρια στοιχεία της εκμετάλλευσης τους κατά τη χρονική περίοδο που ζημιώθηκε η εκμετάλλευση.

 5. Υπεύθυνη δήλωση, για ζημιές σε αποθηκευμένα εξ’ αγοράς προϊόντα, με την οποία θα συνυποβάλλονται τα παραστατικά αγοράς (τιμολόγια, δελτία αποστολής κλπ), με τις ποσότητες των προϊόντων, το είδος αυτών και με ημερομηνία αγοράς προγενέστερης της ζημιάς. Σημειώνουμε ότι αγοραπωλησίες μεταξύ συζύγων και συγγενών 1ου και 2ου βαθμού δεν λαμβάνονται υπόψη.

Δικαιολογητικά νομικών προσώπων

 1. Φωτοαντίγραφο του Καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεων του.

 2. Φωτοαντίγραφο του Μετοχολογίου και των φορολογικών δηλώσεων οικονομικού έτους 2012 με τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα των μετόχων. Εάν η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβλήθηκε χειρόγραφα, θα προσκομίζεται ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτής από το αντίγραφο που έχει θεωρηθεί από τη Δ.Ο.Υ. Εάν η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, θα προσκομίζεται η εκτύπωση αυτής από το σύστημα TAXISNET, μαζί με τη βεβαίωση καταχώρησης.

 3. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, όπου θα φαίνεται ευκρινώς η επωνυμία του νομικού προσώπου ή το όνομα του εκπροσώπου του, το IBAN και ο αριθμός λογαριασμού.

 4. Φωτοαντίγραφο του Μηχανογραφικού Δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (έντυπο Ε3) ή Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ΟΕ, ΕΕ, Αστικών, Αφανών ή Συμμετοχικών Εταιριών, Κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών (έντυπο Ε5) –κατά περίπτωση, για το οικονομικό έτος 2012. Στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, θα εκτυπώνεται από το σύστημα TAXISNET και θα συνυποβάλλεται μαζί με τη βεβαίωση καταχώρησης.

 5. Φωτοαντίγραφο της Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα πλην τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Έντυπα Φ-01010 ή Φ 01013 κατά περίπτωση) ή φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Έντυπο Φ-01012), οικονομικών ετών 2012 και 2013.

 6. Φωτοαντίγραφο της δήλωσης ακίνητης περιουσίας έτους 2012 της εταιρείας ή του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης.

 7. Φωτοαντίγραφα των σχετικών αδειών κατά περίπτωση για ζημιά σε πάγιο κεφάλαιο (πχ αδειών λειτουργίας, ίδρυσης, οικοδομική, έγκριση τύπου για τα θερμοκήπια, εγγύηση του κατασκευαστή κλπ).

 8. Φωτοαντίγραφο Φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

 9. Φωτοαντίγραφο Ασφαλιστήριου συμβολαίου, που να αποδεικνύει ότι κύρια στοιχεία της εκμετάλλευσης είναι ασφαλισμένα, εφόσον χρειάζεται.

Υπεύθυνη δήλωση

Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά φυσικών και νομικών προσώπων υποβάλλονται συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ενίσχυσης. (υπόδειγμα με το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης, έχει αποσταλεί στους Δήμους).

 

 

Κατηγορία: