Αποστολή παρτίδας πληρωμής Α'Δόσης Νέων Γεωργών Μέτρου 112 έτους 2014

Αποστολή παρτίδας πληρωμής Α'Δόσης Νέων Γεωργών Μέτρου 112 έτους 2014

 

Η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενημέρωσε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης της Α΄ δόσης για 1.175 δικαιούχους που είχαν καταταχθεί στην κατηγορία τpων «εν δυνάμει δικαιούχων» Νέων Γεωργών της 2ης Προκήρυξης για το έτος 2014 του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2007-2013 και στάλθηκε στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. η με αριθ. 20151120115 παρτίδα πληρωμής, συνολικού ποσού 15.743.000,00€. Tα ονόματα των δικαιούχων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης http://www.apdkritis.gov.gr/?TabId=2181

Κατηγορία: