Πληρωμή εξισωτικής αποζημίωσης και άλλων ειδικών ενισχύσεων

Πληρωμή εξισωτικής αποζημίωσης και άλλων ειδικών ενισχύσεων

 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε ότι πιστώθηκαν οι λογαριασμοί των 70.546 δικαιούχων εξισωτικής αποζημίωσης (Μέτρα 211 και 212). Επίσης πραγματοποιήθηκαν πληρωμές εξόφλησης ενιαίας ενίσχυσης 2013 σε 1.120 δικαιούχους, και πληρωμές ειδικών ενισχύσεων όπως πρόσθετη και συμπληρωματική ενίσχυση μοσχίδων αναπαραγωγής, πρόσθετη και συμπληρωματική ενίσχυση για θηλάζουσες αγελάδες, πρόσθετη ενίσχυση για Σκληρό Σιτάρι, ειδική ενίσχυση για Βαμβάκι, Διεπαγγελματική Βάμβακος, πρόσθετη και συμπληρωματική ενίσχυση αιγοπρόβειου, πρόσθετη ενίσχυση αιγοπρόβειου (μετακινούμενοι), πρόσθετη ενίσχυση πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας, ενίσχυση για τη διατήρηση παραδοσιακών ελαιώνων, ενίσχυση για τη καλλιέργεια εσπεριδοειδών Χίου, ενίσχυση για τη καλλιέργεια εσπεριδοειδών Σάμου, ενίσχυση για τη καλλιέργεια Ανοιξιάτικης πατάτας, ενίσχυση για την καλλιέργεια Φθινοπωρινής πατάτας, ενίσχυση για την καλλιέργεια Φάβας , ενίσχυση για την καλλιέργεια Τομάτας Σαντορίνης, ενίσχυση για Πρόβειο γάλα για τυρί, ενίσχυση για την καλλιέργεια Κριθαριού.

 

Κατηγορία: