Πίνακες κατάταξης των αποτελεσμάτων της τελικής αξιολόγησης των υποψηφίων για ένταξη στο Mέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Πίνακες κατάταξης των αποτελεσμάτων της τελικής αξιολόγησης των υποψηφίων για ένταξη στο Mέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

 

Η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ανακοίνωσε τους πίνακες των εν δυνάμει δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριπτομένων υποψηφίων για ένταξη στο Mέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του Π.Α.Α. 2007-2013 για το έτος 2014.
Συνολικά αξιολογηθήκαν 1608 φάκελοι υποψηφιότητας σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης. Η τελική αξιολόγηση ήταν θετική για 1499 υποψήφιους και απορριπτική για 109 υποψήφιους.
Με βάση της διαθέσιμες πιστώσεις (οι όποιες το έτος 2014 ήταν 22.800.000 € για την Περιφέρεια Κρήτης) συντάθηκε πίνακας κατάταξης αποτελεσμάτων τελικής αξιολόγησης.
Οι πίνακες κατάταξης των αποτελεσμάτων της τελικής αξιολόγησης αναρτήθηκαν:
• Στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στις κατά τόπους
Περιφερειακές Ενότητες.
• Στη Δ/νση Αγροτικών υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
• Στο δικτυακό τόπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
http://www.apdkritis.gov.gr/el/services/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7%CE%94%CE%B1%CF%83%CF%8E%CE%BD%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%91%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7%CE%91%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD/tabid/2181/Default.aspx

Κατηγορία: