Πέμπτη 21 Αυγούστου 2014 ψεκασμός δακοκτονίας στις Τ.Κ. Αγ. Μύρωνα, Πυργού, Πενταμόδι, Πετροκέφαλο, Κάτω και Άνω Ασίτες

Πέμπτη 21 Αυγούστου 2014 ψεκασμός δακοκτονίας στις Τ.Κ. Αγ. Μύρωνα, Πυργού, Πενταμόδι, Πετροκέφαλο, Κάτω και Άνω Ασίτες

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2014 θα ξεκινήσει τοπικός δολωματικός ψεκασμός δακοκτονίας στις Τ.Κ. Αγ. Μύρωνα, Πυργού, Πενταμοδίου, Πετροκέφαλου, Κάτω και Άνω Ασίτών.

Παράλληλα επισημαίνεται η υποχρέωση του εργολάβου, καθ' όλη την διάρκεια των ψεκασμών να αναρτά από την προηγούμενη ημέρα σε εμφανή δημόσιο χώρο τις τοποθεσίες στις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι ψεκασμοί. Οι ελαιοκαλλιεργητές επιβάλλεται να επισκέπτονται τα ελαιόφυτα τους ώστε να διαπιστώνουν την καλή εφαρμογή των ψεκασμών και την αποτελεσματικότητα τους. Παρακαλούνται επίσης όσοι ελαιοπαραγωγοί έχουν περιφραγμένα ελαιόφυτα να μεριμνήσουν ώστε ο εργολάβος ψεκασμού να έχει πρόσβαση στα δέντρα τους για να μπορεί να τα ψεκάσει.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε περιοχές με χαμηλά ποσοστά καρποφορίας με δεδομένο ότι σε αυτές τις περιοχές η αποτελεσματικότητα των δολωματικών ψεκασμών είναι εξαιρετικά αμφίβολη οπότε οι παραγωγοί ίσως χρειαστεί να επέμβουν με ίδια μέσα (π.χ. ψεκασμούς κάλυψης).

Κατηγορία: