Σάββατο 19 Ιουλίου 2014 ψεκασμός δακοκτονίας στις Τ.Κ. Αγ. Μύρωνα και Πυργού

Σάββατο 19 Ιουλίου 2014 ψεκασμός δακοκτονίας στις Τ.Κ. Αγ. Μύρωνα και Πυργού

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, το Σάββατο 19 Ιουλίου 2014 θα ξεκινήσει τοπικός δολωματικός ψεκασμός στα Δημοτικά Διαμερίσματα Αγίου Μύρωνα και Πυργού.

Παράλληλα επισημαίνεται η υποχρέωση του εργολάβου, καθ' όλη την διάρκεια των ψεκασμών να αναρτά από την προηγούμενη ημέρα σε εμφανή δημόσιο χώρο τις τοποθεσίες στις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι ψεκασμοί. Οι ελαιοκαλλιεργητές επιβάλλεται να επισκέπτονται τα ελαιόφυτα τους ώστε να διαπιστώνουν την καλή εφαρμογή των ψεκασμών και την αποτελεσματικότητα τους.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε περιοχές με χαμηλά ποσοστά καρποφορίας με δεδομένο ότι σε αυτές τις περιοχές η αποτελεσματικότητα των δολωματικών ψεκασμών είναι εξαιρετικά αμφίβολη οπότε οι παραγωγοί ίσως χρειαστεί να επέμβουν με ίδια μέσα (π.χ. ψεκασμούς κάλυψης).

Κατηγορία: