ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΠΕΚΕΠΕ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε ότι λόγω της επικείμενης πληρωμής της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης 2011, από την Παρασκευή 11-11-2011 θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του (www.opekepe.gr) τα ποσά πληρωμής που θα καταβληθούν στον κάθε δικαιούχο. Η πρόσβαση στην σχετική εφαρμογή γίνεται με την εισαγωγή του ΑΦΜ του δικαιούχου.

Η πληρωμή αφορά τους δικαιούχους που υπέβαλλαν εμπρόθεσμα αίτηση και δεν προέκυψαν προβλήματα επιλεξιμότητας από τους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην ίδια εφαρμογή, με την εισαγωγή του ΑΦΜ του δικαιούχου θα εμφανίζονται και τα σημαντικότερα προβλήματα επιλεξιμότητας (π.χ. εκπρόθεσμη αίτηση, σφάλματα ή άλλα προβλήματα), οπότε σε αυτή την περίπτωση η πληρωμή των συγκεκριμένων δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μετά την διόρθωση των σφαλμάτων με την εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης του 2011 που θα ακολουθήσει μετά τα μέσα Δεκεμβρίου 2011.

Κατηγορία: