Έως τις 20 Ιουνίου η κατάθεση εγγυητικών επιστολών για την αναδιάρθρωση αμπελώνων

Έως τις 20 Ιουνίου η κατάθεση εγγυητικών επιστολών για την αναδιάρθρωση αμπελώνων

 

Με την υπ' αριθ. Πρωτ.: 6822/157346 /18-12-2013 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τροποποίηση την υπ’ αριθμ. 4861/108815/11-09-2013 Απόφασης Κατανομής των κοινοτικών κονδυλίων για την αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελώνων για την περίοδο 2013/2014» .

Με τη νέα απόφαση, η κατανομή των κονδυλίων κατά Περιφερειακή Ενότητα και εκτάσεις είναι:

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 11,08 εκτάρια, 148.434,50 Ευρώ

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου 7,8 εκτάρια, 83.008,00 Ευρώ

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 7,101 εκτάρια, 70.003,05 Ευρώ

Για την περίοδο εφαρμογής του προγράμματος 2013-2014 η κατάθεση εγγυητικών επιστολών από τους ενδιαφερόμενους πραγματοποιείται έως και τις 20 Ιουνίου 2014.

Κατηγορία: