Δωρεάν Συμβουλευτική υποστήριξη σε μικρές και πολύ μικρές εμπορικές επιχειρήσεις

Δωρεάν Συμβουλευτική υποστήριξη σε μικρές και πολύ μικρές εμπορικές επιχειρήσεις

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε) ανακοίνωσε ότι θα παρέχει δωρεάν σε όλη την Ελλάδα εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη προς όσες μικρές και πολύ μικρές εμπορικές επιχειρήσεις το επιθυμούν.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν μια αίτηση προς την Ε.Σ.Ε.Ε. και να υπογράψουν ένα συμφωνητικό. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι θα επισκέπτονται προκαθορισμένες ημέρες και ώρες τις επιχειρήσεις και κατόπιν έρευνας θα προτείνουν αποδοτικές λύσεις για τα προβλήματα της επιχείρησης (ρευστότητα, ρύθμιση οφειλών, θέματα οργάνωσης και διοίκησης, φορολογία, ασφαλιστικά θέματα, κ.λ.π.).

Την αίτηση που θα πρέπει να στείλουν οι επιχειρήσεις θα την βρουν στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Ε.Ε. http://www.esee.gr, στις Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο έργων της ΕΣΕΕ στο ΕΣΠΑ και κατόπιν στην Πρόσκληση προς τις Μικρομεσαίες Εμπορικές Επιχειρήσεις για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης μέσω mentoring.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου
Μητροπόλεως 42
Τ.Κ. 10563, Αθήνα
Τηλ.: 210-3259200 begin_of_the_skype_highlighting, 210-3259200 end_of_the_skype_highlighting
Fax: 210-3259209
E-mail: info@esee.gr, administrator@esee.gr

Κατηγορία: