Έγκριση προγράμματος για την Κρήτη «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών»

Έγκριση προγράμματος για την Κρήτη «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών»

Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώθηκε ότι υπεγράφησαν 52 προγράμματα προώθησης, ετήσιας ή τριετούς διάρκειας, που αφορούν στην υλοποίηση των δράσεων, του ειδικού μέτρου στήριξης «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών».

Ειδικότερα, εγκρίθηκαν:

  • Δύο προγράμματα που αφορούν την οριζόντια προβολή οίνων.

  • Δύο σε επίπεδο περιφέρειας (Κρήτη, Μακεδονία) ιδιωτικών και συνεταιριστικών οινοποιητικών επιχειρήσεων.

  • Τρία σε επίπεδο ζώνης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ Νάουσα, ΠΟΠ Σαντορίνη, ΠΟΠ Αμύνταιο) ιδιωτικών και συνεταιριστικών οινοποιητικών επιχειρήσεων.

  • Ένα σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας (Εύβοια).

  • Οκτώ ομαδικά προγράμματα εκ των οποίων ένα με συνεταιριστικές οινοποιητικές επιχειρήσεις.

  • Τριανταέξι μεμονωμένων οινοποιητικών επιχειρήσεων εκ των οποίων δύο συνεταιριστικών.

 

 

Κατηγορία: