Επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες ειδικού καθεστώτος

Επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες ειδικού καθεστώτος

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Παντελή Οικονόμου η απόφαση που αφορά στην επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες ειδικού καθεστώτος και έχει σταλεί προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Οι ενδιαφερόμενοι αγρότες θα πρέπει να απευθυνθούν είτε απευθείας είτε μέσα από την συνεταιριστική τους οργάνωση στη Δ.Ο.Υ. που διαθέτει τμήμα ελέγχου στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας ασκεί μία από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις του. Η αίτηση επιστροφής υποβάλλεται υποχρεωτικά απευθείας από τον δικαιούχο αγρότη στις περιπτώσεις που το προς επιστροφή ποσό είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 10.000 Ευρώ.

Κατηγορία: