Νησιωτική επιχειρηματικότητα δάνεια σε τουριστικές επιχειρήσεις

Νησιωτική επιχειρηματικότητα δάνεια σε τουριστικές επιχειρήσεις

Τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθώς και Ναυτιλίας-Αιγαίου και Τουρισμού, προκήρυξαν τη δράση του ΕΣΠΑ για την Ενίσχυση της Νησιωτικής Τουριστικής Επιχειρηματικότητας, προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους μέσω του ΕΤΕΑΝ πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στα νησιά.

Μέσα από το πρόγραμμα θα δοθούν δάνεια ύψους από 10.000 έως 30.000 ευρώ για κεφάλαια κίνησης ή/και χρηματοδότηση επενδύσεων, με τετραετή περίοδο αποπληρωμής και σταθερό επιτόκιο 2,8 %. Για δάνεια κεφαλαίου κίνησης η έδρα της επιχείρησης πρέπει να βρίσκεται υποχρεωτικά σε νησί ενώ για τα επενδυτικά δάνεια οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα αλλά η επένδυση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε νησί. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων καθώς και για επενδύσεις που θα γίνουν στα νησιά αυτά από επιχειρήσεις με έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα, το επιτόκιο θα είναι μηδενικό.

Το ύψος του δανείου θα καλύπτει έως και το 70% των δαπανών, ενώ το υπόλοιπο 30 % τουλάχιστον θα το εισφέρει η επιχείρηση πριν την εκταμίευση. Η δράση απευθύνεται σε νέες, υπό ίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών από τους κλάδους που εμπλέκονται στον τουρισμό.

Επιλέξιμες δαπάνες:

  • Δημιουργία- διαμόρφωση – ανακαίνιση – αναπαλαίωση σε κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο

  • Μηχανήματα και Εξοπλισμός,

  • Δικαιώματα Τεχνογνωσίας,

  • Λογισμικό,

  • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας,

  • Προβολή – Προώθηση,

  • Λειτουργικές δαπάνες (π.χ. ενοίκια – μη συμπεριλαμβανομένων ενοικίων χρηματοδοτικής μίσθωσης-, έξοδα μισθοδοσίας, αμοιβές τρίτων, κόστος πρώτων υλών και αγοράς εμπορευμάτων).

Μέσα από το Πρόγραμμα θα δοθεί έμφαση σε επενδύσεις που συμβάλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Για παράδειγμα, ανανέωση εξοπλισμού, διαμόρφωση-αναβάθμιση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, προώθηση τοπικών προϊόντων (π.χ. «Ελληνικό πρωινό»), δικτύωση για προμήθειες και προβολή, διαμόρφωση χώρων υποδοχής τουριστών για παρακολούθηση παραγωγικής διαδικασίας (ενδυνάμωση εμπειρίας τουρίστα), δημιουργία πρατηρίου πώλησης τοπικών προϊόντων, περιβαλλοντική αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων, ηλεκτρικών συσκευών κλπ.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών έχει οριστεί η ημέρα που ανακοινώθηκε η δράση, δηλαδή η 21η Φεβρουαρίου 2013.

Από την 31η Μαΐου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στα υποκαταστήματα των τραπεζών που ανταποκρίθηκαν στη σχετική πρόσκληση του ΕΤΕΑΝ, για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων. Πρόκειται για τις τράπεζες:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, NEA PROTON BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΑΤΕ.ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ATTICA BANK, PROBANK A.E., ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

Η πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις θα είναι ανοιχτή έως ότου καλυφθεί ο προϋπολογισμός της δράσης, δηλαδή μέχρι να εκταμιευθούν δάνεια συνολικού ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ. Τα δάνεια πάντως πρέπει να έχουν εκταμιευθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2013.

Οι τράπεζες αναλαμβάνουν την υποδοχή των αιτημάτων, τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων και του επιχειρηματικού σχεδίου και θα απευθύνουν προς την ΕΤΕΑΝ «σύσταση συνεργασίας με την επιχείρηση», αναφορικά με την πιστοληπτική ικανότητα και τη δυνατότητα της επιχείρησης να αποπληρώσει το δάνειο. Οι προτάσεις θα εγκρίνονται ή θα απορρίπτονται από την ΕΤΕΑΝ. Για όσες προτάσεις εγκρίνονται, οι τράπεζες θα αναλαμβάνουν στη συνέχεια τη διαδικασία υπογραφής της δανειακής σύμβασης, ελέγχου των δικαιολογητικών και των τυπικών προϋποθέσεων (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, διαθεσιμότητα κεφαλαίων εκ μέρους της επιχειρήσεως που καλύπτουν το 30 % τουλάχιστον του επιχειρηματικού σχεδίου, παραλαβή και έλεγχος των παραστατικών των δαπανών κλπ.) καθώς και την εκταμίευση του δανείου, την είσπραξη των δόσεων και την παρακολούθηση της αποπληρωμής. Τόσο η υπογραφή των δανειακών συμβάσεων όσο και η εκταμίευση των δανείων θα γίνονται το αργότερο 30 ημέρες μετά την έγκριση του ΕΤΕΑΝ.

Τα δάνεια θα εκταμιεύονται χωρίς διαχειριστικά έξοδα για τους δανειολήπτες και χωρίς προσημείωση ακινήτου ή άλλες εμπράγματες εξασφαλίσεις αλλά με προσωπική εγγύηση τρίτου προσώπου στο 100% του δανείου.

Επιλέξιμοι ΚΑΔ


Κ.Α.Δ. 2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑΔΟΥ

10.71.11

Παραγωγή φρέσκου ψωμιού

10.72.10

Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής

10.72.11

Παραγωγή τραγανού ψωμιού, παξιμαδιών, φρυγανισμένου ψωμιού και παρόμοιων φρυγανισμένων προϊόντων

10.72.12

Παραγωγή μελόψωμου και παρόμοιων ειδών· γλυκών μπισκότων· βαφλών (γκοφρών) και γκοφρετών

10.72.19

Παραγωγή άλλων ξηρών ή διατηρούμενων ειδών αρτοποιίας

10.73.11

Παραγωγή μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles) και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων

10.84

Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων

10.85

Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών

10.89

Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.

11.01.1

Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών

11.05

Ζυθοποιία

11.07

Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών

13.20

Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών

13.93.1

Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών

16.29.25

Κατασκευή μεταποιημένων ειδών από άχυρο, σπάρτο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής· ειδών καλαθοπλεκτικής

20.41.42

Παραγωγή τεχνιτών κεριών και παρασκευασμένων κεριών

20.42.1

Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού

23.41.11

Κατασκευή επιτραπέζιων σκευών, μαγειρικών σκευών, άλλων οικιακών ειδών και ειδών καλλωπισμού από πορσελάνη

23.41.12.03

Κατασκευή πινακίων, αγγείων κλπ, από κεραμικές ύλες εκτός από πορσελάνη

23.41.13

Κατασκευή αγαλματιδίων και άλλων αντικειμένων διακόσμησης από κεραμική ύλη

23.41.99.02

Εργασίες κεραμίστα, για λογαριασμό τρίτων

32.99.21.01

Κατασκευή ομπρελών

47.11

Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό

47.21

Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.22

Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.24

Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.25

Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.29.18

Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων

47.29.21

Λιανικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών

47.29.22.01

Λιανικό εμπόριο ελαιόλαδου

47.29.22.02

Λιανικό εμπόριο ελαίων άλλων ελαιούχων καρπών

47.29.23.01

Λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής διατροφής

47.53.53.07

Λιανικό εμπόριο κιλιμιών, βελεντζών και παρόμοιων ειδών

47.53.53.08

Λιανικό εμπόριο λινοταπήτων

47.59.57.05

Λιανικό εμπόριο κοφινιών και ψαθών

47.61

Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.62.63.10

Λιανικό εμπόριο εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών

47.62.63.11

Λιανικό εμπόριο εκτυπωμένων ή εικονογραφημένων ταχυδρομικών καρτών, εκτυπωμένων με ευχές κλπ

47.64

Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

Κ.Α.Δ. 2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑΔΟΥ

47.72.73

Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού

47.73.74.08

Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών αφεψημάτων βοτάνων

47.77.82.01

Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών από πολύτιμα μέταλλα, ειδών από φυσικά ή καλλιεργημένα μαργαριτάρια, πολύτιμους ή ημιπολύτιμους λίθους

47.77.82.02

Λιανικό εμπόριο άλλων ρολογιών χεριού, τσέπης και άλλων ρολογιών συμπεριλαμβανομένων των χρονομέτρων

47.77.82.03

Λιανικό εμπόριο γυαλιών ρολογιών τοίχου και χεριού, μερών για την κατασκευή τέτοιων γυαλιών

47.77.82.04

Λιανικό εμπόριο ειδών κοσμηματοποιίας και μερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και μερών τους

47.77.82.05

Λιανικό εμπόριο επιτραπέζιων ρολογιών με μηχανισμό ρολογιού χεριού, ξυπνητηριών και ρολογιών τοίχου και άλλων ρολογιών

47.77.82.06

Λιανικό εμπόριο καλλιεργημένων μαργαριταριών, πολύτιμων ή ημιπολύτιμων λίθων, συμπεριλαμβανομένων των συνθετικών ή ανασχηματισμένων λίθων, κατεργασμένων αλλά μη δεμένων σε κοσμήματα

47.77.82.07

Λιανικό εμπόριο λουρακιών και αλυσίδων ρολογιών κάθε είδους και των μερών τους

47.77.82.08

Λιανικό εμπόριο μαργαριταριών από καλλιέργεια, ακατέργαστων

47.77.82.09

Λιανικό εμπόριο πολύτιμων λίθων και κοσμημάτων από πολύτιμους λίθους

47.77.82.10

Λιανικό εμπόριο ρολογιών χεριού ή τσέπης, με θήκη από πολύτιμο μέταλλο ή επιμεταλλωμένη με πολύτιμο μέταλλο

47.77.82.11

Λιανικό εμπόριο σκευών από άργυρο

47.77.82.13

Λιανικό εμπόριο φυσικών μαργαριταριών, ακατέργαστων

47.78.86.10

Λιανικό εμπόριο απομιμήσεων κοσμημάτων

47.78.89.03

Λιανικό εμπόριο διάφορων συλλεκτικών ειδών

47.78.89.04

Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης

47.78.89.06

Λιανικό εμπόριο έργων τέχνης

47.78.89.07

Λιανικό εμπόριο ιερογραφιών, ζωγραφιστών εικόνων και παρόμοιων ειδών

47.78.89.16

Λιανικό εμπόριο πινάκων ζωγραφικής γενικά

47.91.1

Λιανικό εμπόριο φρούτων, λαχανικών, κρέατος, ψαριών, προϊόντων αρτοποιίας, γαλακτοκομικών προϊόντων και αβγών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου. Εξαιρείται (μη επιλέξιμη) η δραστηριότητα με ΚΑΔ 47.91.15

47.91.2

Λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου

49.32.12

Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων με οδηγό

49.39.31

Υπηρεσίες ενοικίασης λεωφορείων και αμαξών με οδηγό

49.39.32

Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς επιβατών για περιήγηση σε αξιοθέατα

49.39.35

Οδικές μεταφορές επιβατών με οχήματα που έλκονται από άνθρωπο ή ζώα

50.10.12.01

Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών επιβατών με θαλαμηγούς – τουριστικά πλοία με ελληνική σημαία

50.10.12.03

Υπηρεσίες θαλάσσιων κρουαζιέρων

50.10.12.04

Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων θάλασσας

50.10.19.05

Υπηρεσίες μεταφορών επιβατών με λέμβους

50.10.19.06

Υπηρεσίες πλωτών ταξί θάλασσας

50.10.20

Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς επιβατών με χειριστή

52.21.21.01

Υπηρεσίες φύλαξης αποσκευών σε σταθμούς λεωφορείων

52.21.24.02

Υπηρεσίες υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων

52.21.24.03

Υπηρεσίες χώρου στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων

52.21.24.04

Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης κάθε είδους μεταφορικών μέσων και τροχόσπιτων

52.21.24.05

Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης μοτοσικλετών

52.22.11.03

Υπηρεσίες στάθμευσης και φύλαξης σκαφών, σε παράκτιο χώρο

52.22.11.05

Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)

52.22.19.02

Υπηρεσίες στάθμευσης και φύλαξης σκαφών, σε χερσαίο χώρο

Κ.Α.Δ. 2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑΔΟΥ

52.29.19.04

Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων

52.29.19.05

Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού

55.10

Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30.11

Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπινγκ)

55.30.12

Υπηρεσίες εγκαταστάσεων για οχήματα αναψυχής (τροχόσπιτα) και ρυμουλκούμενα οχήματα (τρέιλερ)

55.90.19.01

Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μακράς διάρκειας με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών

56.10.11.01

Υπηρεσίες καφεζαχαροπλαστείου, με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο

56.10.11.02

Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου

56.10.11.03

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταβέρνα, ψαροταβέρνα, με ζωντανή μουσική [που υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003(ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά]

56.10.11.04

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταβέρνα, ψαροταβέρνα, χωρίς ζωντανή μουσική [που δεν υπάγεται στην1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά], με παροχή σερβιρίσματος

56.10.11.06

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης – κοσμική ταβέρνα

56.10.11.07

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από οινεστιατόριο ή οινομαγειρείο (οικογενειακή επιχείρηση, χωρίς προσωπικό)

56.10.11.08

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από πιτσαρία, με παροχή σερβιρίσματος

56.10.11.09

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλεία – σουβλατζίδικα, με παροχή σερβιρίσματος

56.10.11.10

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο με παροχή σερβιρίσματος

56.10.11.11

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, με παροχή σερβιρίσματος

56.10.11.12

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο

56.10.11.13

Υπηρεσίες παροχής γλυκών, παγωτών κλπ από ζαχαροπλαστείο, γαλακτοζαχαροπλαστείο, καφεζαχαροπλαστείο, με παροχή σερβιρίσματος

56.10.19.10

Υπηρεσίες που παρέχονται από αλλαντοζυθοπωλείο

56.10.19.11

Υπηρεσίες που παρέχονται από εστιατόρια, που πωλούν μερίδες φαγητού σε πακέτα

56.29.11.02

Υπηρεσίες εφοδιασμού σκαφών αναψυχής με έτοιμα φαγητά

56.29.11.03

Υπηρεσίες τροφοδοσίας με έτοιμα φαγητά σκαφών αναψυχής, ιδιωτικών αεροσκαφών και οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου ιδιωτικής χρήσης

56.30.10.02

Υπηρεσίες που παρέχονται από άλλα καταστήματα πώλησης ποτών με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο

56.30.10.03

Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο

56.30.10.04

Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ

56.30.10.06

Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια

56.30.10.07

Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια

56.30.10.08

Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet-cafe)

56.30.10.13

Υπηρεσίες που παρέχονται από μπαρ ξενοδοχείων

56.30.10.14

Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο

74.10.19.05

Υπηρεσίες σχεδιαστή κοσμημάτων και υπηρεσίες γεμμολογίας

74.10.19.06

Υπηρεσίες σχεδιαστή μόδας (μοντελίστ)

74.20.23.01

Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων εντός και εκτός studio

74.20.29.03

Υπηρεσίες υποβρύχιας φωτογράφισης

74.20.31

Υπηρεσίες επεξεργασίας φωτογραφιών

74.20.32

Υπηρεσίες αποκατάστασης και ρετουσαρίσματος φωτογραφιών

74.20.39

Άλλες φωτογραφικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.

74.30.12

Υπηρεσίες διερμηνείας

Κ.Α.Δ. 2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑΔΟΥ

77.11.10

Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

77.21.10.01

Υπηρεσίες ενοικίασης αερόστατων, ανεμοπλάνων, αιωρόπτερων και πηδαλιούχων αερόπλοιων

77.21.10.02

Υπηρεσίες ενοικίασης αλόγων ιππασίας

77.21.10.03

Υπηρεσίες ενοικίασης ειδών κατασκήνωσης

77.21.10.04

Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ (κυματοσανίδων, σκι, λέμβων)

77.21.10.07

Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων κλπ), χωρίς πλήρωμα

77.21.10.08

Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων

77.21.10.09

Υπηρεσίες μίσθωσης αθλητικού εξοπλισμού (μπαστουνιών γκολφ, ρακετών κλπ)

77.29.12.03

Υπηρεσίες ενοικίασης καθισμάτων για εκδηλώσεις

77.34.10

Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης υδάτινου μεταφορικού εξοπλισμού

77.39.13

Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων

77.39.19.03

Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων

79.1

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

79.9

Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

82.30.11

Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων

82.30.12

Υπηρεσίες διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων

85.51.10.02

Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ

85.51.10.03

Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων

85.51.10.08

Υπηρεσίες σχολής ιππασίας

90.02.12

Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

90.02.19

Άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες των τεχνών του θεάματος

90.04.10

Υπηρεσίες λειτουργίας καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων

91.02.10

Υπηρεσίες λειτουργίας μουσείων

91.02.20

Υπηρεσίες παρουσίασης συλλογών μουσείων

91.03.10.01

Υπηρεσίες επίσκεψης αρχαιολογικών και άλλων ιστορικών χώρων και κτιρίων

93.11.10.02

Υπηρεσίες γηπέδων γκολφ ή μίνι γκολφ

93.11.10.03

Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας)

93.11.10.04

Υπηρεσίες πίστας “καρτ”

93.19.11

Υπηρεσίες προβολής αθλητικών εκδηλώσεων και ψυχαγωγικών αθλητικών εκδηλώσεων

93.19.13.03

Υπηρεσίες που σχετίζονται με την ερασιτεχνική αλιεία

93.19.13.04

Υπηρεσίες που σχετίζονται με την ερασιτεχνική αλιεία

93.19.13.06

Υπηρεσίες σχετικές με το κυνήγι ως άθλημα ή ψυχαγωγία

93.21.10.01

Υπηρεσίες γουότερ παρκ(νεροτσουλήθρων κλπ)

93.21.10.02

Υπηρεσίες λούνα παρκ

93.29.11

Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και παραλιών

93.29.19.01

Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)

93.29.19.02

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης οικήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)

93.29.19.03

Υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων, υπηρεσίες disk jockey (D.J.)

93.29.21.01

Υπηρεσίες θεάματος ήχος και φως

93.29.21.02

Υπηρεσίες θεάματος θεάτρου σκιών(καραγκιοζοπαίχτη)

93.29.21.03

Υπηρεσίες θεάματος κουκλοθέατρου

95.29.12

Υπηρεσίες επισκευής ποδηλάτων

96.04.10.03

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης λουτρών(καθαριότητας, χαμάμ κλπ)

96.04.10.04

Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών

96.04.10.07

Υπηρεσίες σάουνας, spa (όχι θεραπευτικού) και ατμόλουτρων

96.09.19.04

Υπηρεσίες γευσιγνωσίας


 

Κατηγορία: