Υποβολή αιτήσεων εγγραφής στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αιτήσεων μεταβιβάσεων δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης 2012

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2012Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν έως τις 19/3/2012 διαδικτυακά αίτηση εγγραφής για τη λήψη κωδικού πρόσβασης, ώστε να μπορούν αργότερα να υποβάλλουν την αίτηση ενιαίας  ενίσχυσης.Ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ανακοίνωση του αναφέρει ότι για την φετινή χρονιά δεν θα γίνει αποστολή προ-εκτυπωμένων αιτήσεων και καλούνται όλοι όσοι υπέβαλαν την προηγούμενη χρονιά Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ να λάβουν κωδικό. Για αυτή την κατηγορία των δικαιούχων η καταληκτική ημερομηνία λήψης κωδικού πρόσβασης και υποβολής αίτησης είναι η 30/4/2012.Επίσης, ανακοίνωσε ότι από τις 12-03-2012 έχει τεθεί σε λειτουργία η διαδικτυακή εφαρμογή για την υποβολή των αιτήσεων μεταβιβάσεων δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης 2012. Η διαδικτυακή εφαρμογή βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://entitlements.opekepe.gr (ιστοσελίδα www.opekepe.gr). Αίτηση εγγραφής για δημιουργία νέου λογαριασμού μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι μεταβιβαστές της αίτησης μεταβίβασης ή σε περίπτωση κληρονομιάς οι κληρονόμοι, ενώ σε περιπτώσεις ταυτόχρονης μεταβίβασης είναι υποχρεωτική μόνο η καταχώρηση της πρώτης αίτησης μεταβίβασης.Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αιτήσεις μεταβίβασης καταχωρίζονται υποχρεωτικά πριν την αποστολή τους στη διαδικτυακή εφαρμογή ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  • καταχώρηση και οριστικοποίηση
  • εκτύπωση
  • υπογραφή από τους συμβαλλομένους
  • θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής για κάθε συμβαλλόμενο χωριστά από αρμόδια αρχή.

Κατηγορία: