ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώθηκε η παράταση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης για την δράση 1.1 «Βιολογική γεωργία» του µέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 – 2013 έως τις 12/3/2012. Υπενθυμίζεται ότι ο τόπος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης είναι η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της αιρετής Περιφέρειας κατά περίπτωση ή τα κατά τόπους Κέντρα Ελέγχου & Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ) ή οι κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ).

Κατηγορία: