Αμπελόφυλλα

Νωπά αμπελόφυλλα αλλά και παστά σε άλμη από αμπέλια ελεγχόμενης βιολογικής καλλιέργειας

Τιμή: 

5.00€

Προϊόν: 

Μονάδα Μέτρησης: