Επιχειρήσεις Παραγωγής Πολλαπλασιαστικού Υλικού

Η δημιουργία ελαιώνων, αμπελώνων και καλλιεργειών οπωροφόρων δένδρων υψηλής ποιότητας απαιτεί και τα ανάλογα φυτώρια με πιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό και εμβόλια χωρίς ασθένειες.