Τελευταίες Ανακοινώσεις

Ημ/νια Τίτλος
03/05/12 Παράταση προθεσμιών υποβολής Επενδυτικών Σχεδίων έτους 2012 με βάση το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011
03/05/12 Οδηγίες εφαρμογής διαδικτυακής υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2012
03/05/12 Υποβολή αιτήσεων στο Μητρώο Συμβούλων Επιχειρηματικότητας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
03/05/12 Επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες ειδικού καθεστώτος
03/05/12 Δωρεάν Συμβουλευτική υποστήριξη σε μικρές και πολύ μικρές εμπορικές επιχειρήσεις
03/05/12 Διαδικτυακή Εκτύπωση Βεβαίωσης Εφορίας ποσών επιδότησης 2011
03/05/12 Οργάνωση ημερίδας για την σαλιγκαροτροφία
03/05/12 Πρόσκληση για εγγραφή στο νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών της ΕΛ.ΣΤΑΤ
03/05/12 Υποβολή αιτήσεων εγγραφής στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αιτήσεων μεταβιβάσεων δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης 2012
03/05/12 Εκδήλωση του Eυρωπαϊκού Δίκτυου Απασχόλησης EURES της Ελλάδας
03/05/12 Εκτροφή μεταξοσκώληκα από αγρότες
03/05/12 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
03/05/12 Δίκτυο Μεντόρων για Γυναίκες Επιχειρηματίες
04/04/12 Σεμινάρια για γυναίκες
04/04/12 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΠΕΚΕΠΕ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
04/04/12 Δωρεάν Συμβουλευτική υποστήριξη σε μικρές και πολύ μικρές εμπορικές επιχειρήσεις
04/04/12 Επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες ειδικού καθεστώτος

Σελίδες